ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง เทคโนโลยีทันสมัยได้มาตรฐาน เก็บงานละเอียดเหมือนใหม่ มั่นใจด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ต้องที่มิตซูชุมพร เท่านั้น

ทำไมต้อง ศูนย์ซ่อมสี-ตัวถัง ที่มิตซูชุมพร?

เอกสารที่ลูกค้าต้องนำมาในวันแจ้งเคลม

 • ใบเคลมตัวจริง จากบริษัทประกัน
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ของผู้ที่แจ้งเหตุ)
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนรถ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการทำเคลม

 • พนักงานเข้ามารับเรื่อง ใบตรวจรับเช็คสภาพรถยนต์

 • ทีมงานประเมินราคา เพื่อส่งเสนอประกัน

 • รอบริษัทประกันอนุมัติการซ่อม

 • แจ้งการยืนยันการซ่อมให้ลูกค้าทราบ พร้อมนัดวันที่ให้ลูกค้านำรถมาเข้าซ่อม

 • ระยะเวลาในการซ่อมตามคิว

 • ทีมงานตรวจสอบคุณภาพรถก่อนส่งมอบ

 • โทรแจ้งวันนัดหมายลูกค้าเข้ามารับรถ

ประเภทการเคลมประกันรถยนต์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องสำรองจ่าย

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มีประกันภัยที่เป็นบริษัทคู่สัญญากับมิตซูชุมพร

ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อนซ่อม หากมีประกันภัยโตเกียวมารีน บริษัทสามารถทำเรื่องเปิดเอกสารใบเคลมให้ลูกค้าได้ทันที โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเรียกประกันมาเอง เพียงนำรถเข้ามาที่ศูนย์เพื่อให้เราดำเนินการให้

รายชื่อบริษัทคู่สัญญากับทางมิตซูชุมพร มีดังนี้

1. คุ้มภัยโตเกียวมารีน
4. ธนชาติประกันภัย

2. วิริยะประกันภัย
5. แอลเอ็มจีประกันภัย

3. สินมั่นคงประกันภัย
6. ทิพยประกันภัย

*หมายเหตุ หากลูกค้าไม่มีประกันภัยตามรายชื่อด้านบน ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมรถทั้งหมดเอง โดยทางศูนย์จะช่วยจัดเตรียมเอกสารไว้ให้ลูกค้าใช้สำหรับการเบิกค่าซ่อมรถกับทางบริษัทประกันภัยของลูกค้า

สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องสำรองจ่าย

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มีประกันภัยที่เป็นบริษัทคู่สัญญากับมิตซูชุมพร

ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อนซ่อม หากมีประกันภัยโตเกียวมารีน บริษัทสามารถทำเรื่องเปิดเอกสารใบเคลมให้ลูกค้าได้ทันที โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเรียกประกันมาเอง เพียงนำรถเข้ามาที่ศูนย์เพื่อให้เราดำเนินการให้

รายชื่อบริษัทคู่สัญญากับทาง มิตซูชุมพร มีดังนี้

1. คุ้มภัยโตเกียวมารีน

2. วิริยะประกันภัย

3. สินมั่นคงประกันภัย

4. ธนชาติประกันภัย

5. แอลเอ็มจีประกันภัย

6. ทิพยประกันภัย

*หมายเหตุ* หากลูกค้าไม่มีประกันภัยตามรายชื่อด้านบน ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมรถทั้งหมดเอง โดยทางศูนย์จะช่วยจัดเตรียมเอกสารไว้ให้ลูกค้าใช้สำหรับการเบิกค่าซ่อมรถกับทางบริษัทประกันภัยของลูกค้า

ติดต่อสอบถาม หรือนัดหมายศูนย์ซ่อมสีตัวถัง

ซ่อมอุบัติเหตุ เคลมประกัน สอบถามข้อมูลได้ที่

คลิก เพื่อโทรสอบถาม
คลิก เพื่อโทรสอบถาม
คลิก แอดไลน์เพื่อสอบถาม