ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น จะได้รับการรับประกันคุณภาพรถยนต์เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

(แล้วแต่ระยะหนึ่งระยะใดจะถึงก่อน) หากเกิดความเสียหาย ลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาซ่อมหรือเคลมชิ้นส่วนที่เสียหายได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ลูกค้าต้องนำรถเข้าเช็กระยะในศูนย์บริการมิตซูบิชิตามเงื่อนไขที่กำหนด 

รายการชิ้นส่วนที่มีการรับประกันแตกต่างจากการรับประกันทั่วไป

  • วิทยุ จอภาพ และสายสัญญาณ ระยะเวลารับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะหนึ่งระยะใดจะถึงก่อน)
  • ยางรถยนต์ ระยะเวลารับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะหนึ่งระยะใดจะถึงก่อน)
  • แบตเตอรี่ ระยะเวลารับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะหนึ่งระยะใดจะถึงก่อน)

*กรุณาศึกษาเงื่อนไขการรับประกันอื่นๆ เพิ่มเติม จากรายละเอียดคู่มือประจำรถ

ความเสียหายและสภาวการณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน

  • เช่น รถที่มีการดัดแปลง และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ไม่ได้รับรอง โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คำถามที่พบบ่อย

รถยนต์ของมิตซูบิชิมีการรับประกัน 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) โดยลูกค้าต้องนำรถเข้าเช็กระยะในศูนย์บริการมิตซูบิชิตามเงื่อนไขที่กำหนด

จะเสียสิทธิ์การรับประกันไดมอนด์วารันตี ซึ่งรับประกัน 5 ปี หรือ 100,00 กม.

ยางรถยนต์ มีระยะเวลารับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กม. แบตเตอรี่ มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กม.

รถที่มีการดัดแปลง และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ไม่ได้รับรอง โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ต้องเข้าตรวจเช็กระยะทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

มิตซูบิชิให้ค่าแรงฟรี 10 ครั้ง

เพราะน้ำมันเครื่องช่วยชะล้างคราบสกปรกภายในเครื่องยนต์ ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบทำงานได้เต็มสมรรถนะ ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในระยะยาว

น้ำมันเครื่องที่ใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด หรือเกินระยะทาง จะไม่สามารถช่วยชะล้าง และหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่ เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้มีการสะสมของตะกอนสกปรกในระบบเครื่องยนต์ และอาจก่อให้เกิดปัญหากับการทำงานของเครื่องยนต์ได้

MITSUBISHI WARRANTY PLUS+

หากลูกค้าต้องการต่ออายุการรับประกันคุณภาพ หลังจากครบ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลไปแล้ว ลูกค้าสามารถซื้อโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ Mitsubishi Motors Warranty Plus ในราคาพิเศษ เพื่อดูแลรถยนต์มิตซูบิชิที่คุณรักให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

* สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิที่ยังอยู่ในระยะรับประกันมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

ระยะเวลาในการรับประกัน Mitsubishi Motors Warranty Plus

โดยลูกค้าสามารถซื้อการรับประกันคุณภาพเพิ่มเติมภายใน 6 เดือน หรือ 10,000 กม.* นับตั้งแต่วันที่ออกรถ หรือก่อนสิ้นสุดระยะรับประกันมาตรฐาน โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนรถ จะครอบคลุมชิ้นส่วนสำคัญ 14 กลุ่มหลัก โดยสามารถเลือกซื้อการรับประกันคุณภาพเพิ่มเติมตามรูปแบบการใช้รถที่เหมาะสม ทั้งแบบเพิ่มเติม 1 ปี หรือ 25,000 กม.* หรือเพิ่มเติม 2 ปี หรือ 50,000 กม.*

*แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

สิทธิประโยชน์จาก Mitsubishi Motors Warranty Plus

  • หมดกังวลด้วยการรับประกันคุณภาพที่ยาวนานยิ่งขึ้น
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อต้องนำรถเข้าซ่อม
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการซ่อม และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมตามเงื่อนไขการรับประกัน
  • ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องทันทีเมื่อระยะรับประกันมาตรฐานสิ้นสุดลง
  • สามารถใช้สิทธิการเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน หรือ 10,000 กม.

(*นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถยนต์จากผู้จำหน่าย)

รุ่นรถ

1 ปี หรือ 25,000 กม.*

2 ปี หรือ 50,000 กม.*

MIRAGE

7,990 บาท

11,990 บาท

ATTRAGE

7,990 บาท

11,990 บาท

XPANDER / XPANDER CROSS

9,990 บาท

14,990 บาท

TRITON

11,990 บาท

18,990 บาท

PAJERO SPORT

13,990 บาท

22,990 บาท

สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน หรือ 10,000 กม.

(*นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถยนต์จากผู้จำหน่าย)

รุ่นรถ

1 ปี หรือ 25,000 กม.*

2 ปี หรือ 50,000 กม.*

MIRAGE

9,990 บาท

13,990 บาท

ATTRAGE

9,990 บาท

13,990 บาท

XPANDER / XPANDER CROSS

11,990 บาท

17,990 บาท

TRITON

13,990 บาท

21,990 บาท

PAJERO SPORT

16,990 บาท

25,990 บาท