“แบ่งสุข ปันน้ำใจ” ❤🥰
มิตซูชุมพรเข้าพบผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
คุณปานนภา สุภาพรเหมินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร
➡มอบน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ตามจุดบริการ และประชาชนผู้ที่ สัญจรไป-มา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ 💦🔫
➡นำทีมโดยคุณเมย์วดี เฉลิมเกียรติ กรรมการผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทมิตซูชุมพร
“ด้วยความปรารถดี ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาวไปกับมิตซูชุมพรนะคะ ❤