มิตซูชุมพร “แบ่งสุข ปันน้ำใจ” มอบน้ำดื่มสำหรับงานวิ่งแหวกทะเลเกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 16

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายนรชาติ  ชุมเกษียร ผู้จัดการ ประจำสาขาหลังสวน พร้อมทีมงาม บริษัท มิตซูชุมพร จำกัด (สาขาหลังสวน)

เข้าร่วมมอบน้ำดื่ม  ให้กับทาง ที่ว่าการอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมกิจกรรม วิ่งแหวกทะเล  สู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

 

มิตซูชุมพร…เราดูแลครบวงจร