มอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม ณ โรงพยาบาลหลังสวน  ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด ในโครงการ “แบ่งสุขปันน้ำใจ”

               วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. :  บริษัท มิตซูชุมพร จำกัด ร่วมกันกับร้านอาหารป้านงลักษณ์ มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยความอดทนและเสียสละเพื่อส่วนรวม  และเป็นกำลังใจในการรักษาตัวแก่ผู้ป่วยโควิด ณ โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร 

              นางสาวกัลยาณี ประภาสรัตน์ และนางสาวเมวดี เฉลิมเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูชุมพร จำกัด กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการ “แบ่งสุข ปันน้ำใจ” เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19  โดยการช่วยโปรโมทร้านอาหารผ่านทางโซเซียลมีเดียและผ่านทางกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ต่อยอดไปเรื่อยๆเพื่อที่ทางร้านอาหารจะได้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากยิ่งขึ้น

ป้านงลักษณ์ อาหารตามสั่ง